Charlotte Barouma

Charlotte är en av grundarna till Wästerläkarna - en av Göteborgs största vårdcentraler. Hon är allmänläkare sedan mer än 20 år och har drivit primärvård i privat regi med olika vårdavtal sedan 1995. För att kunna starta Wästerläkarna 2009 fick delägarna inteckna sina hus och  låna pengar av föräldrarna.
Nu är lånen avbetalda och de anställda får ta del av eventuella överskott. All vinst beskattas i Sverige.

De senaste åren har Wästerläkarna hamnat högt i Nationella Patientenkäten bland vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen. Inte mindre än fyra gånger har vårdcentralen behövt byggas ut och Charlotte har bl a utvecklat Sveriges första fullvärdiga äldrevårdcentral som nu står modell för flera andra landsting.
År 2015 utsågs Wästerläkarna av Dagens Samhälle till Årets Välfärdsutvecklare. 
Charlotte brinner för att utveckla primärvården i Sverige och för att stödja kvinnligt företagande inom vård och omsorg.