Anneli VirenhemAnneli VD och äger Active Landvetter AB – Den består i dag av två enheter. En i Landvetter och en i Göteborg City. September 2014 fick Active avtal med VGR genom vårdval REHAB. Anneli är Beteendevetare, Personlig tränare & Idrottspedagog sedan 20 år och har tidigare som anställd drivit och byggt upp vårdcentraler, friskvård-rehabmottagningar i Västra Götaland. Hon har sedan Vårdval Primärvård startade upp 2009 varit med byggt upp Branschråd PrimÖR – Privata & Övriga Aktörer VGPV som jobbar för konkurrensneutralitet och verkar för att utveckla vårdvalsmodellen i dialog med VGR. De senaste åren fram till feb 2015 har hon även suttit i ordförande rollen i PrimÖR. Nu har hon startat upp motsvarande Branschråd för Vårdval Rehab med samma syfte. Active är medlem i vårdföretagarna där Anneli sitter med som ledamot styrelsen.

Active är en verksamhet som vänder sig till alla oavsett var du är i livet. Här finner man träning för den allmänne motionären till rehabilitering. Verksamheten har inriktat sig på att jobba med förebyggande hälsovård. År 2011 var det två anställda i dag är det 40-tal som jobbar som tim- till heltidsanställda. Samtliga anställda brinner för träning och har gedigna kunskaper och kompetens när det gäller träning, kostens betydelse för god hälsa och rehabilitering. I år startar de även med träningsresor till Korsika.

Anneli älskar entreprenörskap och att jobba med förebyggande hälsovård. Hon tycker det viktigt att man får möjlighet att driva sina verksamheter konkurrensneutralt oavsett om man är privat eller offentlig, man eller kvinna.

Hon har finansierat uppbyggnad av nuvarande Rehab- och Friskvårdsmottagningar genom att låna pengar från bank och även en liten del från Almi Företagspartner. All eventuell framtida vinst beskattas i Sverige.

 

Länkar:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2649219-sank-inte-en-fungerande-jamstalldhet-i-valfarden

https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2553930-fria-vardvalet-ger-patientmakt

http://www.aftonbladet.se/debatt/valfard/article19496560.ab

http://www.harrydaposten.se/2014/09/nytt-vardval-i-harryda/