altMarita Eerola är en av grundarna av, och tillika VD för, Vårdstyrkan, ett företag som bedriver äldreomsorg i Täby och Sollentuna. Marita hade arbetat som sjuksköterska inom landstinget i 21 år när hon klev över till kommunal verksamhet, som chef inom äldreomsorgen i Täby kommun år 2000.

Snart började tankar väckas kring hur hon skulle kunna göra verksamheten bättre om hon fick driva den själv och 2007 tog tankarna form i Vårdstyrkan som då tog över driften av Allégårdens äldreboende i Täby. Idag har verksamheten utökats med ett till äldreboende i Sollentuna samt dagverksamhet, hemtjänst och hemsjukvård i Täby kommun.

Den röda tråden är att Vårdstyrkan ska finnas i alla led inom äldreomsorgen, från första insatsen till vården i livets slutskede. Den äldre ska inte behöva byta leverantör för att vårdbehovet förändras.

Verksamheterna har alla en medarbetarorienterad organisation med närhet till beslut. Inom Vårdstyrkan finns möjlighet att vidareutbildas och att driva egna projekt. Engagerad och driven personal genererar nöjda och trygga vårdtagare.

Marita har även alltid brunnit för jämställdhetsfrågor och kvinnligt företagande.