Värfärdens Grupp 8 bildades som en följd av debatten kring begränsning av vinster i välfärden, en debatt som vi menar många gånger är felriktad och onyanserad. Vi som utgör Välfärdens Grupp 8 är åtta kvinnliga företagare inom vård, skola och omsorg. Vi kämpar för rätten att äga och driva företag på samma villkor som andra företagare.

Liksom våra föregångare, Grupp 8, kämpar vi för jämställdhet. Denna gång för att få driva våra egna företag inom de branscher vi kan bäst, nämligen just vård, skola och omsorg.

I dagens debatt fokuseras mycket på om välfärdsföretag ska få gå med vinst eller inte. Vissa menar att sådana företag (som i mycket högre utsträckning drivs av kvinnor) bara ska få behålla en liten del av ett eventuellt överskott. Vi menar att vinst är en förutsättning för företagande. Vi har, liksom många egna företagare, riskerat eget kapital, hus och hem för att få startkapital till våra företag. Vi måste få samma förutsättningar som alla andra företagare att få tillbaka det kapitalet. Då är vinst en förutsättning.

Det många inte tänker på är att det offentliga skulle behöva stå för en stor del av de kostnader vi idag tar på oss. Det är kostnader för exempelvis inventarier till en ny förskola eller ett nytt äldreboende. Vi får nu istället endast eventuellt tillbaka våra riskerade pengar i form av, ja, vinst. Tillåts vi inte gå med vinst blir det en garanterad förlustaffär för oss som individer istället. Det är inte många banker som skulle ge ut lån på de premisserna.

Det glöms ofta bort att det finns många andra stora områden som är helt eller delvis skattefinansierade. Det handlar exempelvis byggsektorn men även om annat som IT-system, skolböcker, inkontinenshjälpmedel, städning i offentliga lokaler, kontorsmöbler till kommun och landsting etc. Det är samma skattepengar som finansierar sådana  privata företag såväl som våra. Ändå är det endast inom våra branscher som en eventuell vinst anses vara ett slöseri med skattepengar. Hur skulle en förlust/underskott betraktas…? Som en skattebesparing?

Vi tycker istället att fokus ska ligga på kvalitet. Vi är övertygade om att det mest effektiva sättet att driva bort oseriösa aktörer från marknaden är genom att göra den ointressant för dem. Det gör man bäst genom att ställa höga krav på kvalitet och genom kännbara  åtgärder om kvalitetskraven inte följs.

Inom välfärdssektorn utgör vi kvinnliga företagare en klart större del än i resterande delar av näringslivet. Inte inom någon annan sektor startas så många företag av just kvinnor. Inte inom någon annan sektor har kvinnor lika stora karriärmöjligheter. Därför är möjligheten till företagande inom välfärdssektorn viktig även ur ett jämställdhetsperspektiv.

Välfärdens Grupp 8 vill sprida kunskap om oss privata utförare inom den skattefinansierade välfärdssektorn. Det är det vi ser som vårt uppdrag.

Med en mer nyanserad debatt hoppas vi att fler får upp ögonen för oss välfärdsentreprenörer. Stryp inte våra företag. Vi vill och kan utveckla vår bransch genom innovationer och ökad kvalitet!

Tycker du som oss – gilla oss på Facebook genom att klicka på länken här till höger!