Christina WahlströmChristina Wahlström är barnmorska och grundade företaget Mama Mia år 1988. Hon brinner för att utveckla och förbättra mödravården och förlossningsvården för kvinnor. Innan uppstarten av Mama Mia arbetade hon inom den landstingsdrivna förlossningsvården och såg att det fanns många förbättringsområden och mycket arbete att göra, framför allt när det gällde högre  tillgänglighet och ett bättre bemötande med en djupare förståelse för kvinnornas oro. Hon ville hjälpa kvinnorna att vara bättre förberedda och mindre oroliga. Väl förberedda och lugna kvinnor genererar även i färre komplikationer.

Idag har Mama Mia 6 mottagningar på olika platser i Stockholm och en i Malmö. Mottagningarna har, förutom mödravårdsmottagning, även barnavårdscentral, husläkarverksamhet, ultraljud, och  gynekologi mm. Strävan är att kunna ha allt under ett tak för att famljerna ska känna sig tryggare.

Christina brinner även för rättvisa!  Det ska vara lika och rättvis vård för alla och skattepengarna ska användas på ett optimalt sätt. Gör en landstingsdriven vårdcentral förlust så får skattebetalarna ju betala för vården två gånger! Det är kvalitet i vården som ger vinster för alla! Vinster fungerar som utvecklings- och trygghetskapital. Vill utveckla vården med egna medel, inte genom lån eller extern finansiering. Som egen företagare måste man kämpa och vända på varenda krona, vinster är en förutsättning för företagande med utveckling och kvalitet!

Christina är aktiv politiskt men inte bunden till något parti utan strider för viktiga frågor över  partigränserna. Hon har bland annat suttit med i Välfärdsutvecklingsrådet och har också utsetts både till Årets företagare, Årets entreprenör, A Perfect Entreprenör och har blivit Nominerad till århundradets entreprenör

Länkar:

http://www.mynewsdesk.com/se/mamamia/pressreleases/aer-det-baettre-att-vaardfoeretag-gaar-med-foerlust-956470