Elisabeth KvanmanElisabeth Kvanman är grundare av, och tillika VD för Måbra Förskolor i Upplands Väsby och Stockholm. Måbra Förskolor driver fem förskolor i Upplands Väsby och två parklekar, en öppen förskola och en fritidsklubb i Stockholm. Elisabeth har arbetat inom offentlig sektor sedan 1974, först inom äldrevård och akutsjukvård för att 1990 gå över till skolväsendet som fritidspedagog och därefter som skolledare.

År 2007 valde Elisabeth att ta över driften av fyra förskolor där hon var närmsta chef. Detta gjorde hon då hon ansåg att kunderna och medarbetarna skulle gynnas av ett närmare ledarskap och ett tydligare kvalitetsarbete.

Alla verksamheter har en klar vision och ett starkt kundfokus som resulterat i hög kundnöjdhet. Ett tydligt och empatiskt ledarskap uppmuntrar medarbetarnas medverkan i förbättringar av verksamheten. Alla barn, föräldrar och medarbetare involveras i det systematiska kvalitetsarbetet som garanterar en hållbar utveckling för Måbra Förskolor.

År 2010 nominerades Elisabeth till Beautiful Business Award som är en nationell tävling som lyfter fram företagarkvinnor som förebilder.

År 2013 tilldelades Måbra Förskolor Upplands Väsby kommuns kvalitetsutmärkelse.

Elisabeth brinner för allas lika värde samt kvinnligt företagande.

Länkar:

http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/stockholm/darfor-behovs-privata-foretag-i-valfarden_212430.html

http://www.upplandsvasby.se/2/kommun-och-politik/nyheter/kommun-och-politik/2013-12-04-se-intervjuer-med-vinnarna-av-kvalitetsutmarkelsen-och-innovationspriset.html