Åsa Storm skriver i Svenskt Näringsliv om företagande på lika villkor. Varför ska männen med vinst i skattefinansierade verksamheter, som bygg- eller anläggningsbranschen, när inte vi får det? Reepalus förslag skulle slå hårt mot kvinnliga företagare.