Om man inför vinstbegränsningar kommer inte välfärdsföretag i samma utsträckning kunna ta lån för att göra investeringar, lån som företagen är beroende av att få för att överleva. Det är ett av sätten som vinstbegränsningar påverkar valfriheten negativt. Titta på inslaget här.